Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2011

Tunas Cipta Jun 2011

Petikan Ulasan Sajak (m/s: 4 & 5)oleh: A. HALIM ALI
Unsur Dedikasi Dan Perihalan dalam Sajak

... Sajak dedikasi boleh dibahagikan kepada dua, iaitu dedikasi yang khas dan dedikasi umum. Dalam sajak dedikasi yang khas, penyajak menyebutkan nama tokoh atau watak itu. Sajak ini bernilai peribadi dan hanya mewakili pandangan peribadi penyajak semata-mata, contohnya Nabi Muhammad SAW, Sultan Mizan, Tun Mahathir. Sajak yang dedikasi umum pula tidak menyebut nama tokoh atau watak tertentu secara khusus, sebaliknya penyajak menampilkan ganti nama yang lazimnya diketahui umum perwatakan tokoh atau watak yang disebutkan, seperti guru, ibu, kekasih, pejuang kemerdekaan dan lain-lain. Sajak dedikasi lazimnya dicerna dengan unsur alusi sebagai teras gaya bahasanya. Gaya persajakan lebih kepada pemerihalan, penceritaan, pemujaan dan personal.
Kebanyakan sajak dalam Tunas Cipta keluaran Mei juga menampakkan perkara yang sama, terutamanya dalam sajak "Terima Kasih Cikgu" karya Zahani Che I…